Activitats extraescolars

Des de el 30 de setembre i fins al començament de la jornada intensiva, oferim un ampli ventall d’activitats extraescolars que pretenen complementar el contingut curricular i/o ser recreatives i esportives, donant als nens l’oportunitat d’aprendre noves habilitats i reforçar valors com treballar en equip, etc.

La majoria de les activitats es realitzen en horari de 17h a 18h., prolongant així la jornada escolar per ajudar a conciliar la vida laboral i familiar.

També hi ha activitats que es realitzen fora del centre i ofereixen servei d’acompanyament.

Les inscripcions es fan en línia a través del formulari de l’AMPA que rebreu mitjançant correu electrònic

Consulteu la llista de activitats

Normativa extraescolar 2019-2020 DEF_

Per a la realització d’activitats extraescolars és condició necessària que la família sigui sòcia de l’AMPA.

Forma de pagament

Les activitats es paguen en dos terminis: a l’octubre i el desembre, mitjançant domiciliació bancària en el compte indicat en el formulari d’inscripció de l’activitat.

Per a contactar-hi: extres@ampamasmitja.org