Banc de Xandalls i bates

Aquesta Comissió es va crear per tal de reutilitzar els xandalls i les bates.
A la recepció de l’escola es troba una caixa per dipositar les peces.
És molt important que estiguin netes i en bon estat. Posteriorment seran revisades i seleccionades.
Llavors es venen a preus molt assequibles a qui ho demani.