Què és l’AMPA?

Som l’Associació de Mares i Pares de l’escola Doctor Masmitjà, i col·laborem amb la resta de la comunitat educativa, organitzant activitats que contribueixen a l’educació dels alumnes i faciliten la vida quotidiana a l’escola.
El dia 12 de Maig del 2011 s’aprovaren els actuals Estatuts de l’AMPA.

Organigrama

La Junta Directiva està formada pels càrrecs de President, vicepresident, secretari i tresorer. També hi és la figura dels vocals, que s’organitzen en diferents comissions.

On estem representats?

En el Consell escolar del Centre, que és el màxim òrgan de participació i representació dels diferents sectors (mestres, pares, alumnes i personal no docent) de la comunitat educativa de l’escola. L’AMPA té 4 representants al Consell.
També formem part de la FaPaC “Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya”  www.fapac.cat

Qui pot participar de l’AMPA?

Totes les famílies amb alumnes matriculats en el Centre pot esdevenir-ne soci. Per a això només s’ha de pagar una quota anual de 40 euros per família, o 20 euros per família amb germans a La Salle.

La quota es paga a l’inici del curs escolar per domiciliació bancària amb les dades facilitades en el moment de la matriculació de l’alumne.

Com ens financem?

L’AMPA és una associació sense ànim de lucre que es finança a través de tres vies:

  • Quotes dels socis.
  • Activitats extraescolars
  • Alguna que altra Subvenció Pública

Com podeu col·laborar amb l’AMPA?

A més de pagar la quota de soci, la col·laboració pot variar en funció del temps que tingueu i/o voleu dedicar a l’Associació:

  • Es pot col·laborar esporàdicament, per exemple, ajudant en l’organització de les diferents festes o en la revisió de llibres
  • Podeu col·laborar regularment amb alguna de les comissions o formar part d’alguna d’elles quan hi hagi renovació dels responsables.
  • També us podeu presentar com a candidats quan es renovin els càrrecs directius.

Les activitats que organitzem porten temps i esforç, però quantes més persones hi participem, serà més portable per a tothom i millor serà el funcionament.