Tresoreria

 

Des de la Comissió de Tresoreria s’encarreguen de dur a terme la Gestió Administrativa i Comptable, producte de les activitats desenvolupades per cadascuna de les Comissions que conformem l’AMPA.

L’objectiu, és donar compliment a les obligacions Fiscals i Administratives.

 

Un cop a l’any, al mes de febrer, es celebra una assemblea general on tots els socis de l’AMPA hi son convocats. Allà, es presenta el tancament del curs anterior i els nous pressupostos del curs vigent.

 

Mitjançant aquest enllaç podeu accedir a l’acte de l’ultima assemblea general celebrada.