Comissió d’atenció a la diversitat

Benvolgudes famílies,

Us volem informar que s’ha creat una nova comissió dintre l’AMPA.

L’objectiu d’aquesta és impulsar, col·laborar i recolzar a l’escola perquè sigui un entorn inclusiu que atenent la diversitat de l’alumnat, permet assolir la igualtat d’oportunitats, tant en l’accessibilitat com en la participació.

Suport a l’equip directiu i docent per dur a terme recursos, estratègies i intervencions útils i respectuosos per millorar l’atenció a la diversitat de l’escola, més enllà de les sensibilitats individuals.

Col·laborar amb l’escola per la formació de l’equip del menjador.

Realitzar i proposar activitats destinades a fomentar una visió més inclusiva entre les famílies i la comunitat educativa.

Contribuir a fer que les estones de lleure/transició d’aquests infants sigui acollidor. Des de la comissió volem tractar la diversitat com una riquesa i una oportunitat d’aprenentatge.

Us facilitem l’adreça de mail de la comissió: grupdiversitatmas@gmail.com

Gràcies.