https://drive.google.com/file/d/12DY4sPRJvLqzTa9WPOmLMY3Vy-SX5prL/view

Us fem arribar la informació i descripció de les activitats extraescolars 2020-21, que hem
organitzat des de l’AMPA, amb indicació d’horaris i preus.
Volem recordar-vos que totes les activitats són lúdiques. Al final del document trobareu
tota la informació necessària per fer les inscripcions.
Per a realitzar les activitats extraescolars ÉS CONDICIÓ NECESSÀRIA QUE LA FAMÍLIA
SIGUI SÒCIA DE L’AMPA, i estar al corrent de pagament de la quota.
Les activitats extraescolars han d’ésser autofinançades, i, per tant, el preu està calculat
per a un mínim d’alumnes que les facin viables. Si aquest número no s’assolís, es
suspendria l’activitat, amb el corresponent retorn dels diners.
L’import que figura a la taula d’activitats és del rebut anual. La inscripció en una activitat
implica el seu pagament íntegre, i aquest es realitzarà en dos terminis (octubre i
desembre). Un cop iniciada l’activitat, no es retornen els diners, a no ser per una causa
justificada.
Es preveu que les activitats comencin el dilluns 28 de setembre del 2020, fins quan el
Col·legi comenci l’horari d’estiu, a mitjans de juny de 2021.