Es busquen representants pel consell escolar
Citant a l’escola :
“La recompensa és :Participar en el debat democrátic de la vida de l’escola per a millorar-la entre tots i totes.”